Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Το σχολείο μας φημίζεται για τα προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης ........
Δραστηριότητες
Θεατρική  Παιδεία
... αλλά και για τις πολιτιστικές του δραστηριότητες
Πολιτιστικά Προγράμματα
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ Το Σχολείο θα είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών κάθε ΠΕΜΠΤΗ από 08:00 έως 13:30
Κατασκευή και διαχείριση Ιστοσελίδας :  " Παύλου Τάσος " © 2015  ·  All Rights reserved  ·  E-Mai l : ptas1958@gmail.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη