Οι καθηγητές
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015- 2016
Παύλου Αναστάσιος - Διευθυντής (μαθηματικός)
Παδένογλου-Μοσχοπούλου Ζαφειρώ (θεολόγος)
Βασιλική Βασιλειάδου (φιλόλογος)
Καλεμίδης Γεώργιος (φιλόλογος)
Καλπακίδης Σταύρος (φυσικός)
Τουμπέλης Παναγιώτης (φυσικός)
Τζαμπαζλής Αθανάσιος (αγγλικών)
Πούλιου Χριστίνα (γερμανικών)
Καραπαναγιώτου Αικατερίνη (γυμνάστρια)
Μαρινάκης Ευάγγελος (πληροφορικής)
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016- 2017
Παύλου Αναστάσιος - Διευθυντής (μαθηματικός)
Παδένογλου-Μοσχοπούλου Ζαφειρώ (θεολόγος)
Βασιλική Βασιλειάδου (φιλόλογος)
Καλεμίδης Γεώργιος (φιλόλογος)
Καλπακίδης Σταύρος (φυσικός)
Κουτσογιάννη Παναγιώτα (αγγλικών)
Πούλιου Χριστίνα (γερμανικών)
Μπουναρτζή  Δήμητρα (γυμνάστρια)
Λαμπράκου  Βασιλική (οικιακής οικονομίας)
Μαρινάκης Ευάγγελος (πληροφορικής)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ Το Σχολείο θα είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών κάθε ΠΕΜΠΤΗ από 08:00 έως 13:30
Κατασκευή και διαχείριση Ιστοσελίδας :  " Παύλου Τάσος " © 2015  ·  All Rights reserved  ·  E-Mai l : ptas1958@gmail.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη