Οι καθηγητές
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 - 2015
Παύλου Αναστάσιος - Διευθυντής (μαθηματικός)
Παδένογλου-Μοσχοπούλου Ζαφειρώ (θεολόγος)
Βασιλική Βασιλειάδου (φιλόλογος)
Καλεμίδης Γεώργιος (φιλόλογος)
Καλπακίδης Σταύρος (φυσικός)
Τουμπέλης Παναγιώτης (φυσικός)
Τζαμπαζλής Αθανάσιος (αγγλικών)
Πούλιου Χριστίνα (γερμανικών)
Παπαϊορδάνου Ελένη (γυμνάστρια)
Ανανιάδης Παναγιώτης (πληροφορικής)
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 - 2014
Παύλου Αναστάσιος - Διευθυντής (μαθηματικός)
Παδένογλου-Μοσχοπούλου Ζαφειρώ (θεολόγος)
Βασιλική Βασιλειάδου (φιλόλογος)
Καλεμίδης Γεώργιος (φιλόλογος)
Τέζα Αρετή (φιλόλογος)
Δημούδης Μάρκος (μαθηματικός)
Καλπακίδης Σταύρος (φυσικός)
Εισαγγελέως-Κουϊμτζή Ιωάννα (γαλλικών)
Τζαμπαζλής Αθανάσιος (αγγλικών)
Κατσάνη Σουλτάνα (γερμανικών)
Ανδρέου Ανδρομάχη-Άννα (καλλιτεχνικών)
Παπαϊορδάνου Ελένη (γυμνάστρια)
Αικατερίνης Ιωάννης (τεχνολόγος)
Χρυσομαλίδου Αναστασία (τεχνολόγος)
Μαρινάκης Ευάγγελος (πληροφορικής)
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ Το Σχολείο θα είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών κάθε ΠΕΜΠΤΗ από 08:00 έως 13:30
Κατασκευή και διαχείριση Ιστοσελίδας :  " Παύλου Τάσος " © 2015  ·  All Rights reserved  ·  E-Mai l : ptas1958@gmail.com

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη